โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ปฏิทินโรงเรียน

วันที่ 01 พ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 3455

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา  2561
 

                                               เดือนพฤศจิกายน


                       2 พ.ย.     หยุดเรียนโอกาสเสกสุสานประจำปี

                      10 พ.ย.     วันครอบครัวครูรักกางเขน
        
                      15 พ.ย.     โรงเรียนรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรางวัล

                                       โรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ครั้งที่ 2

                       22 พ.ย.     กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
            

                       23 พ.ย.     กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2561


                             

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง