โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ยุวบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

วันที่ 23 ก.พ. 2561
ผู้เข้าชม : 352
งานยุวบัณทิตครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 กุมภาพันธื 2561 ณ หอประชุมอาคารพระแม่มารีย์ ***ขอขอบพระคุณ คุณแม่โรสลิน ศรีไพร กระทอง มหาธิการิณีคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ประธานในพิธีในวันนี้เป็นอย่างสูง **ขอบคุณผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทำให้งานสำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดี

http://www.kinder-sm.com/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=20180406165948MxYhUvN
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า การว่ายน้ำนั้นมีประโยชน์อย่างล้นเหลือ ทั้งทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจสดชื่น ทั้งช่วยให้ เด็กๆ มีพัฒนาการและมีประสาทสัมผัสที่ดีขึ้นในทุกด้าน ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีการเรียน &