โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 ก.พ. 2561
ผู้เข้าชม : 690
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น อนุบาล 1- อนุบาล 3
              **** มอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561                    ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ณ อาคาร SANCTA MARIA โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
           **** ถ้าผู้ปกครอง ไม่สามารถมาดำเนินการในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ได้                                          กรุณาติดต่อกับทางโรงเรียน ตามหมายเลขโทรศัพท์ 039-312569                                                          ถ้าไม่มีการติดต่อใดๆ ทั้งสิ้นถือว่าท่านสละสิทธิ์
            ****คำชี้แจงเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนอนุบาล 2 และอนุบาล 3 ที่มีรายชื่อติดสำรอง                                           ผู้ปกครองไม่ต้องมามอบตัวและชำระค่าธรรมเนียม                                                                      โรงเรียนจะพิจารณาและติดต่อกลับไปในภายหลัง****

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายชื่อนักเรียนอนุบาลที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า การว่ายน้ำนั้นมีประโยชน์อย่างล้นเหลือ ทั้งทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจสดชื่น ทั้งช่วยให้ เด็กๆ มีพัฒนาการและมีประสาทสัมผัส