โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : Project Approach อนุบาล 3/6

วันที่ 05 มิ.ย. 2563
นักเรียนอนุบาล 3/6 เรียน Project Approach เรื่อง "พระเจ้าตากรวมญาติ กู้ชาติที่จันทบุรี" ได้ไปทัศนศึกษา ณ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นนักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญของพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งไม่ใช่เพียงฝีมือในการรบเท่านั้นที่ทำให้พระองค์สามารถกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้ หากแต่พระองค์ยังทรงเป็นนักรบที่มีความเป็นผู้นำสูง เด็ดเดี่ยว ฉับไว เลิศด้วยปัญญา สามารถสร้างขวัญกำลังใจให้เหล่าทหาร****โรงเรียนขอขอบคุณคณพิสิษฐ์ ศรีประสมที่ให้ความรู้ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ****
1 [ 2 ]