โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : อนุบาล 2/3 เรียนProject Approach เรื่อง

วันที่ 06 มิ.ย. 2563
นักเรียนอนุบาล 2/3 เรียน Project Approach เรื่อง "ปูจ๋าหาพี่หน่อย" ได้ไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มปูนิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการเพาะเลี้ยงปูนิ่ม การวางแผนในการขาย และไปดูปูชนิดต่างๆ ที่ป่าโกงกาง เช่น ปูแสม ปูก้ามดาบ ซึ่งมีสีสันที่สวยงาม****โรงเรียนขอขอบคุณฟาร์มปูนิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี ทีให้ความอนุเคราะห์ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ****
1 [ 2 ][ 3 ]