โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : วันที่ 23 มิ.ย. 2561 กิจกรรมทำบุญตักบาตร

วันที่ 23 มี.ค. 2562
โรงเรียนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ให้คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้มีโอกาสแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ และผู้รอโอกาส ร่วมกับวัดป่าคลองกุ้ง ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]