โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ตราสัญลักษณ์ สี

วันที่ 23 ก.พ. 2562

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


 

ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน