โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ปฎิทินกิจกรรม

วันที่ 27 พ.ค. 2561

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2561


เดือนเมษายน-พฤษภาคม            

 

                  21 มี.ค.-19 เม.ย.        เรียนภาคฤดูร้อนทุกระดับชั้น
                         13-16  เม.ย.       หยุดเรียนเทศกาลสงกรานต์

                              18  เม.ย.       ขายหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1/2561

                              12  พ.ค.        ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561     
                                   
                              14  พ.ค.        เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ทุกระดับชั้น