โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ปฎิทินกิจกรรม

วันที่ 24 ม.ค. 2561

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2560


เดือนมกราคม             

 

                         12 ม.ค.             กิจกรรมน้อมจิตวันทาบูชาครู และกิจกรรมวันเด็ก
                         16 ม.ค.             หยุดเรียนวันครู                      
                         23 ม.ค.             รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

                                                                                            
                                                  ระดับก่อนประถมศึกษา