โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ปฎิทินกิจกรรม

วันที่ 21 ส.ค. 2561

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2561


เดือนสิงหาคม       
 

           1-24 ส.ค.       การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
               10 ส.ค.       พิธีถวายพระพรโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

                                  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

               13 ส.ค.       
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา                       

                                  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9